Izbori i izborni programi 2012: suština ili forma?

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Godina izdanja: 2012.


Nakon parlamentarnih izbora 2009. godine Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je publikaciju „Prilog razvoju političkog pamćenja u Crnoj Gori – parlamentarni izbori 2009“, kao početak svog rada na dokumentovanju političkih ponuda tokom izbornih ciklusa. Publikacija „Izbori i izborni programi 2012: suština ili forma“ predstavlja nastavak tog poduhvata, uz nešto širu perspektivu koja obuhvata studiju o političkom spektru i pozicija, kao i osvrt na praćenje i analizu sadržaja, kvaliteta, dosljednosti i provjerljivosti izborne političke ponude.

Razvoj kulture političkog pamćenja, kao i samih političkih ponuda i političkih subjekata, sporo napreduju. Činjenica da i dalje u Crnoj Gori imamo naglašeno negativne kampanje u odnosu na političke protivnike, pa čak i potencijalne saveznike, ukazuje na nizak nivo generalne političke kulture, brojne kadrovske i organizacione nedostatke političkih subjekata, ali i izostanak strategija dugoročnog djelovanja.

Ova publikacije ima za cilj da nastavi da doprinosi objektivizaciji crnogorske političke scene. Istovremeno, ona je i novi apel da sada kada u Crnoj Gori postoje univerzitetske jedinice koje se bave političkom naukom iste iskoriste šansu i uhvate se u koštac sa izazovom sistematizacije i analize dokumenata koji svjedoče o razvoju parlamentarizma u Crnoj Gori posljednjih decenija. Crnogorskom društvu, političkim akterima, organizacijama civilnog društva, akademskoj zajednici i drugima ova publikacija će omogućiti da dodatno unaprijede razumijevanje i sadržajnije izučavaju dinamične političke procese u zemlji. Građanima/kama ova publikacija omogućava da prate obećanja političkih aktera, ali im pruža i oruđe da neodgovornost u odnosu na iste kažnjavaju na izborima.