Izbori i izborni programi 2012: suština ili forma? (dopunjeno izdanje)

O publikaciji

Autor: Prof. dr Zoran Stoiljković

Godina izdanja: 2015.


Trećom publikacijom koja ponovo daje osvrt na parlamentarne izbore 2012. godine postavljamo osnove sistema političkog pamćenja, akcentirajući odnos učesnika crnogorskog političkog sistema prema brojnim egzistencijalno važnim pitanjima poput nezapošljenosti, procesa privatizacije i suočavanja sa ekonomskom krizom, odnosa prema evroatlantskim integracijama, stanju medija i cijelom setu ljudskih prava i sloboda kao suštinskom indikatoru spremnosti i zrelosti političkih elita da istinski doprinose izgradnji funkcionalnog demokratskog društva. Dodatno, prati se i odnos političkih aktera prema izgradnji državnih institucija koje treba da uspostave efikasan i efektivan sistem borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao ključni preduslov vladavine prava.

Razvoj kulture političkog pamćenja, kao i samih političkih ponuda i političkih subjekata, sporo napreduju. Činjenica da i dalje u Crnoj Gori imamo naglašeno negativne kampanje u odnosu na političke protivnike, pa čak i potencijalne saveznike, ukazuje na nizak nivo političke kulture, brojne kadrovske i organizacione nedostatke političkih subjekata, ali i strategija dugoročnog djelovanja.