Izvještaj o napretku Crne Gore za 2007., Rezolucija o zaključenju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

O publikaciji

Godina izdanja: 2008.


Od marta 2002. godine, Komisija je redovno obavještavala Savjet i Parlament o napretku zemalja zapadnog Balkana.

Kako je postala nezavisna država nakon referenduma održanog 21. maja 2006. godine, u oktobru 2006. godine, Komisija je objavila prvi Izvještaj o napretku za Crnu Goru.

Ovo je drugi Izvještaj koji je u potpunosti posvećen Crnoj Gori. Ovaj izveštaj:
- ukratko opisuje odnose između Crne Gore i Unije;
- analizira političku situaciju u Crnoj Gori u domenu demokratije,
vladavine prava, ljudskih prava, zaštite manjina i regionalnih
pitanja;
- analizira ekonomsku situaciju u Crnoj Gori;
- procjenjuje kapacitete Crne Gore da primijeni evropske standarde,
tj. da postepeno približi zakonodavstvo i politike acquis-u, u
skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i prioritetima
Evropskog partnerstva.

Ovaj Izvještaj pokriva period od 1. oktobra 2006. godine do početka oktobra 2007. godine. Napredak se mjeri na osnovu donijetih odluka, usvojenih zakona i primijenjenih mjera. Prema pravilu, nijesu uzeti u obzir zakoni ili mjere koje su u fazi pripreme ili čekaju na usvajanje u Skupštini. Ovakav pristup omogućava jednak tretman kroz sve izvještaje i dozvoljava objektivnu procjenu.