Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori? – godišnji izvještaj za 2014.

O publikaciji

Autorke: Ana Nenezić, Mira Popović

Godina izdanja: 2015.


Projekat „Jednake šanse za sve medije“ ima za cilj da doprinese kreiranju jasnih mehanizama kontrole državnog finansiranja i dodjele pomoći medijima, u skladu sa propisima Evropske unije i najboljim međunarodnim praksama i standardima.

Specifični cilj projekta je da utiče na podizanje svijesti zainteresovane javnosti o odgovornom trošenju novca iz budžeta Crne Gore, ukazivanjem na odnos koji javni sektor u Crnoj Gori ima prema medijima kroz prizmu novčanih izdvajanja na osnovu ugovorenih usluga ili drugih vidova podrške medijima. Javni sektor, kao predmet istraživanja, po Zakonu o budžetu Crne Gore, obuhvata državne organe, opštine (jedinice lokalne samouprave), nezavisna regulatorna tijela, javne ustanove i privredna društva u kojima država ili opštine imaju većinski vlasnički udio, zatim pravosuđe (sudove i tužilaštva), i druge.

Projekat je nastavak prethodnog rada Centra za građansko obrazovanje (CGO) u ovoj oblasti, kroz koji su već publikovana tri godišnja izvještaja za 2011, 2012. i 20131 čiji su nalazi pozicionirali ovu temu u crnogorskom diskursu, ali i postali referentni za relevantne međunarodne izvještaje. Nalazi ovih istraživanja ukazali su na brojne nejasnoće kada je u pitanju finansiranje medija iz budžeta Crne Gore, kao i na potrebu da se ova oblast dodatno uredi.


Publikacija je dio projekta “Jednake šanse za sve medije“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori.