Kako Evropski parlament vidi Crnu Goru u procesu pridruživanja EU?

O publikaciji

Redakcija: Chiara Gaia Iascone, Milena Šofranac, Nikola Đonović, Radoš Mušović, Tamara Milaš

Godina izdanja: 2012.


Crna Gora je zemlja kandidatkinja za punopravno članstvo u Evropsku uniju i zemlja koje je posljednje dvije decenije doživjela brojne transformacije.

Crna Gora je dugo sublimirala dva strateška pravca. Jedan pravac koji je recidiv jednopartijskog sistema, a koji je afirmisao ksenofobičnu sliku stvarnosti i bio osnova za bujanje nacionalizma i šovinizam, i drugi pravac koji je pretpostavljao otvaranja društva i prihvatanje vrijednosti razvijenih demokratija. U posljednoj deceniji XX vijeka dominantan izraz crnogorske aktuelne politike bio je prvi pravac, dok su ideju otvorenosti i građanskih vrijednosti nosili opoziciono orjentisani independistički krugovi, tada u ozbiljnoj manjini.

Na samom početku XXI vijeka, Crna Gora i definitivno utemeljuje evropske integracije kao neupitan strateški cilj. Danas, na crnogorskoj političkoj, pa skoro i društvenoj sceni ne postoji niko ko osporava ovo opredjeljenje države i mogućnosti stvaranja funkcionale demokratije na zahtjevnom putu integracija. Građani i građanke u Crnoj Gori dominantno vjeruju da ekonomski prosperitet zemlje, kao i njihov ukupni napredak vezani za Evropu.