Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje – 2011. godina

O publikaciji

Godina izdanja: 2012.


Projekat "Koliko i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju reklamiranje", je osmišljen u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Mediji i demokratija sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. Specifični cilj projekta je i ukazivanje na odnose koje vladine institucije i Skupština Crne Gore imaju prema medijima u Crnoj Gori kroz davanja prema istima na osnovu ugovorenih usluga.

U tom pravcu, Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od kraja januara do kraja marta, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama prikupio podatke koji se odnose na spisak svih medija, agencija za odnose sa javnošću, agencija za istraživanje javnog mnjenja i produkcijskih kuća koje su Vlada Crne Gore i njeni organi, kao i Skupština Crne Gore angažovali u toku 2011. godine na osnovu usluga po ugovoru, specijaliziranih usluga ili im po drugim osnovama uplatili novčana sredstva. Takođe obrada podataka je obuhvatila iznose koji su navedenim subjektima uplaćeni od strane Vlade Crne Gore i Skupštine Crne Gore u toku 2011. i tip usluge koje ti iznosi pokrivaju.