Koliko je uloženo u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori i da li su rezultati u tom sjeru vidljivi?

O publikaciji

Godina izdanja: 2013.


Istraživanje "Koliko je uloženo u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori i da li su rezultati u tom sjeru vidljivi?" je osmišljeno u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinese podizianju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Bdužeta Crne Gore i fondova Evropske unije. Specifični cilj projekta je ukazivanje na ulaganja u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao jednom od ključnih problema Crne Gore na puta ka EU i na (ne)vidljive rezultate u tom pravcu.

CGO je sproveo istraživanje u periodu od 17.januara do 6.februara 2013.godine, uzimajući u obzir sredstva koja su za projektne aktivnosti u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala uložena u Crnu Goru od 2007. do 2012. godine, i to kroz finansijsku pomoć dobijenu kroz Instrument predpristupne pomoći, kao i direktna izdvajanja iz Budžeta Crne Gore u ključne organe nadležne za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Korupcija i organizovani kriminal su dugogodišnji izazovi koji stoje pred Crnom Gorom na njenom putu kao EU, zajedno sa unutrašnjom demokratizacijom države.