Koliko, kojima medijima i srodnim agencijama opštine u Crnoj Gori plaćaju usluge?

O publikaciji

Godina izdanja: 2012.


Projekat „, Koliko, kojima medijima i srodnim agencijama opštine u Crnoj Gori plaćaju usluge?" je osmišljen u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Mediji i demokratija sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz budžeta lokalnih samouprava. Specifični cilj projekta je i ukazivanje na odnose koje opštine u Crnoj Gori imaju prema medijima i srodnim subjektima u Crnoj Gori kroz davanja prema istima na osnovu ugovorenih usluga.

U tom pravcu, Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od sredine jula do početka oktobra, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama prikupio podatke koji se odnose na spisak svih medija, agencija za odnose sa javnošću, agencija za istraživanje javnog mnjenja i produkcijskih kuća koje su opštine u Crnoj Gori angažovale u toku 2011. godine na osnovu usluga po ugovoru, specijaliziranih usluga ili im po drugim osnovama uplatili novčana sredstva. Takode, obrada podataka je obuhvatila iznose koji su navedenim subjektima uplaćeni od strane crnogorskih opština u toku 2011. godine i tip usluge koje ti iznosi pokrivaju.

Ovim projektom su bile obuhvaćene sve crnogorske opštine, Prijestonica Cetinje i Glavni grad Podgorica.