Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?

O publikaciji

Autor: Vladimir Vučković

Godina izdanja: 2013.


Projekat “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?” osmišljen je u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. S tim u vezi, specifični cilj ovog projekta bio je utvrđivanje visine novčanih iznosa koji su rukovodioci u organima državne uprave ostvarivali za vrijeme obavljanja svojih dužnosti tokom 2012, kao i bilo kakvih drugih dodatnih nadoknada za isti period a na teret Budžeta Crne Gore.

CGO je u periodu od 3. juna do 25. jula 2013, shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, prikupio podatke koje se odnose na spisak novčanih naknada najvećeg broja rukovodećih lica koji su svoj radni angažman imali u organima državne uprave tokom 2012, tačnije u ministarstvima, upravama, direkcijama, zavodima i Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, ujedno nastojeći da utvrdi cjelokupan obim novčanih naknada koje su ova rukovodeća lica dobijala iz Budžeta Crne Gore tokom obavljanja svojih dužnosti u 2012. Ti podaci su preliminarno objavljeni 26. jula 2013. na konferenciji za medije.