Korupcija – uzrokuje zavisnost

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Godina izdanja: 2017.


Korumpirati lat. (corrumpere) uništiti, razoriti, kvariti, truliti, oslabiti, raspadati se, patvoriti, iskriviti, izvrnuti, obeščastiti, zavesti, podmititi, potkupiti…

Korupcija predstavlja zloupotrebu javnih ovlašćenja za privatnu korist, odnosno iznevjeravanje povjerene brige za javno ili privatno dobro zarad ličnih ili drugih partikularnih interesa. Srećemo je u svim oblastima i na svim nivoima društvenog života, u privatnom, javnom, akademskom, civilnom i političkom sektoru.

Ukorijenjenost, raširenost i učinkovitost korupcije kreiraju ambijent u kom moralne vrijednosti, lični i profesionalni integritet postaju samo smetnja i opterećenje, a lojalnost onome od koga/čega zavisimo jedini put ka uspjehu. Društvo u kome je korupcija dominantni način za ostvarivanju prava, uspjeha i moći nije otvoreno, već duboko zarobljeno društvo koje počiva na ravnoteži ucjene, pohlepe i straha, u kom nema mjesta za slobodne građene/ke već samo za pokorne podanike/ce.