Mediji u Crnoj Gori u očima građana i novinara

O publikaciji

Autori: Damir Nikočević, Vuk Čađenović, Damir Suljević

Godina izdanja: 2021.


Uporedo sa nastankom višepartijskog sistema u Crnoj Gori razvijala se i medijska scena kroz formiranje prvih privatnih medija. Ova paralela ne bi imala značaj u društvima sa razvijenim demokratskim i institucionalnim mehanizmima, ali ima u društvu u kojem su politička i medijska preplitanja intenzivna. Četvrta grana vlasti, kako se često neformalno nazivaju mediji, ima ulogu čuvara javnog interesa. U tom kontekstu, povjerenje građana je ključno za medije koji pretenduju da budu ozbiljan akter.

U opštem padu novinarskih standarda, praćenih rejtinzima koji se baziraju na reality show programima u kojima dominira nasilje i laka zabava, povjerenje je ono čemu mediji moraju da teže. U surovoj borbi za opstanak, u kojoj marketinški prihod nerijetko prevladava nad objektivnim, profesionalnim i nezavisnim novinarstvom, lako se zaboravljaju osnovne funkcije ozbiljnih medija - informativna, kontrolna i edukativna.

Stoga, ne čude nalazi iz istraživanja javnog mnjenja da građani smatraju, u velikoj većini (87,2%), da su mediji u Crnoj Gori spremni ili donekle spremni da, radi povećanja tiraža i rejtinga, objavljuju senzacionalističke informacije koje nijesu uopšte ili su nedovoljno provjerene.


Publikacija je dio projekta projekta „Mediji za mene!“, koji CGO sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Holandije, ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju njemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).