MISLI LOKALNO – DJELUJ LOKALNO! – Rezultati lokalnih samouprava u primjeni mehanizama prevencije i borbe protiv korupcije na lokalnom nivou

O publikaciji

Autori: Ana Nenezić, Milka Tadić-Mijović, Željka Ćetković, Marko Sošić

Godina izdanja: 2018.


Korupcija direktno ugrožava vladavinu prava, razara moral društva i urušava stabilnost i ekonomski napredak države. Osim što je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima, ona predstavlja i devijaciju temeljnih društvenih načela. Stoga, borba protiv korupcije predstavlja preduslov za razvoj demokratskog društva.

Korupcija je i jedan od ključnih izazova sa kojima se Crna Gora suočava, a posljedično adekvatno adresiranje korupcije mora biti osnovni zadatak državne administracije, uključujući i jedinice lokalne samouprave. Prema istraživanjima, kako međunarodnih tako i domaćih organizacija, borba protiv korupcije u Crnoj Gori ostaje na nezadovoljavajućem nivou i potrebni su dodatni napori kako bi se dostigli održivi rezultati u ovoj oblasti.

Za razliku od nacionalnog, korupcija na lokalnom nivou dugo nije bila prepoznata kao pitanje kojem se mora posvetiti pažnja. Upravo je izostanak učinkovitosti i odgovornosti na lokalnom nivou rezultirao i sa enormnim dugovima crnogorskih lokalnih samouprava, koji su krajem 2016. godine iznosili 143,09 miliona EUR. Pri tome sistem odgovornosti ne postoji u praksi, a rijetki su i primjeri efektivnog procesuiranja slučajeva korupcije na lokalnom nivou od strane nadležnih organa.


Izvještaj je dio projekta “Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Inkubator – Prostor za nezavisne kulturne inicijative iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN CG) iz Podgorice, a finansira ga Evropska unija, uz kofinansiranje Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije.