O čemu pregovoramo i što nam pregovori sa EU donose?

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autori: Ana Vujošević, Boris Marić, Chiara Gaia Iascone, Daliborka Uljarević, Danilo Ajković Eliška Veselá, Jelena Žugić, Marko Sošić, Milan Marković, Mladen Perazić, Nemanja Tepavčević, Nikola Djonović, Petar Đukanović, Snežana Kaluđerović, Tamara Milaš, Vera Šćepanović, Vučić Ćetković

Godina izdanja: 2013.


Crna Gora će proći do sada najzahtjevniji i najsloženiji put pregovora sa Evropskom unijom (EU). Činjenica da će pregovori početi poglavljima 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbijednost, kao i da će ova poglavlja ostati otvorena do samog kraja, ukazuje na veličinu izazova sa kojim će biti suočena Crna Gora tokom pregovaračkog procesa.

U publikaciji pred vama je kratak osvrt na ono čime će se veliki broj ljudi uključenih u pregovore po raznim osnovama, a posebno crnogorske nadležne institucije, baviti kroz usklađivanje crnogorskog pravnog okvira sa komunitarnom tekovinom EU, ali i kroz riješavanje raznih nivoa problema tokom cijelog procesa pregovora i nakon njih.

Naša je namjera da približimo široj javnosti sadržaj pregovaračkih poglavlja projektujući ih na crnogorski model pregovora.


Projekat "EU info Bus - na putu ka EU!" finansira se iz komunikacionog budžeta Delegacije EU u Crnoj Gori, a sprovodi ga Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura.