Otvorena pravda – analiza transparentnosti crnogorskog pravosuđa

O publikaciji

Autori: Siniša Gazivoda, Mira Popović

Godina izdanja: 2019.


Transparentnost je jedan od postulata demokratske države koji ukazuje koliko su organi javnog sektora odgovorni prema građanima i građankama. Na žalost, taj postulat u Crnoj Gori još nema adekvatnu prepoznatljivost, na što opominju nalazi relevantnih nevladinih organizacija, kao i međunarodni izvještaji, među kojima i izvještaj Evropske komisije.

Pravosuđe kao treća grana vlasti, pored zakonodavne i izvršne, nosi ogroman teret očekivanja u tekućem procesu pregovora sa Evropskom unijom. Ovo se naročito odnosi na preuzete obaveze kroz Poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava), koje sa Poglavljem 24 (Pravda, sloboda i bezbijednost), predstavlja početnu i završnu tačku crnogorskih pregovora sa EU, ali i ukupnih reformskih procesa u državi.

Strategija reforme pravosuđa 2014-2018, kao i Nacrt Strategije reforme pravosuđa 2019-2022, unaprjeđenje odnosno povećanje stepena transparentnosti postavlja kao jednu od strateških smjernica.2 Dodatno, u Nacrtu Strategije reforme pravosuđa 2019-2022, transparentnost pravosuđa se dovodi u korelaciju sa jačanjem povjerenja građana.


Ova publikacija je dio projekta Otvorena pravda koji realizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz finansijsku podršku Ministarstva pravde.