Počistimo korupciju: kreni od svoje ulice!

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autori: Prof. dr Zoran Stoiljković, Nikola Djonović, Daliborka Uljarević ,Boris Marić

Godina izdanja: 2014.


Svako smisleno i cjelovito bavljenje korupcijom sadrži bar četiri uža, formativna problemska kruga.

Prvi, čini napor da se, polazeći od različitih teorijsko-metodoloških i disciplinarnih pristupa, definiše što je to korupcija.

Drugi, predstavlja »mapiranje korupcije«, odnosno nastojanje da se odrede pojavni oblici, vrste i nivoi korupcije.

Treći aspekt čini suočavanje, iza koprene privida i pseudokritika, sa silinom kontekstualnih i relativno trajnih motiva i uzroka korupcije.

Tek tada slijedi izlaganje elemenata strategije: opštih i specifičnih ciljeva, polja primjene, korišćenih taktika i sredstava, uključujući i metode evaluacije, i najzad, ostvarivanja sinergije djelovanja aktera djelotvorne antikoruptivne strategije.


Publikacija je dio projekta “Korupcija na lokalnom nivou - nulta tolerancija!“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa Institutom Alternatima (IA), NVO Bonum i NVO Nada.