Politika zapošljavanja i socijalna politika u EU

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

 

 


Dva temelja politike zapošljavanja i socijalne politike su Evropska strategija za zapošljavanje kroz stvaranje novih radnih mjesta i Strategija za reformu tržišta rada, te Socijalna agenda osmišljena kako bi osigurala da svako u društvu i u svakoj regiji ima koristi od rasta. EU Socijalni fond pruža finansijsku podršku tim ciljevima.

Strategija EU 2020 , usvojena 2010, vezana je prioritetno za pitanje zapošljavanja i socijalna pitanja i predviđa, između ostalog, sljedeće mjere do 2020:

• 75% porast zapošljenosti osoba u dobi od 20-64
godina,
• najmanje 40% stanovništva starosti od 30 do 34 sa
završenim trećim stepenom obrazovanja,
• najmanje 20 miliona manje ljudi koji su siromašni
ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.


Liflet je dio projekta "EU Info bus - na putu ka EU! koji se finansira iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi ga Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura.