Pravosuđe i temeljna prava u Evropskoj uniji

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

 

 


Proces proširenja prate i naučene lekcije, pa u skladu s njima Evropska komisija kreira adekvatne politike i prakse u odnosu na zemlje koje teže da budu članice Evropske unije. Crna Gora će pregovore o pristupanju početi 23. i 24. poglavljem koja se odnose na pravosuđe i temeljna prava, odnosno, pravdu, slobodu i bezbjednost.

Vlada Crne Gore je 29. decembra 2011. imenovala glavnog pregovarača za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, a 8. marta 2012. donijela je odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za poglavlja 23. i 24, koje uključuju širok spektar društvenih grupa.

Poglavlje 23. - Pravosuđe i temeljna prava obuhvata područje pravosuđa, borbe protiv korupcije i zaštite i unaprijeđenje ljudskih prava. Evropski standardi u ovom poglavlju odnose se na jačanje nezavisnosti, nepristranosti i profesionalnosti u pravosuđu, sprovođenje mjera prevencije i borbe protiv korupcije, kao i očuvanje visokih standarda zaštite ljudskih prava i prava manjina.


Liflet je dio projekta "EU Info bus - na putu ka EU! koji se finansira iz komunikacionog budžeta Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi ga Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura.