Premijerski sat i poslanička pitanja kroz prizmu statistike

O publikaciji

Autor: Vasilije Radulović

Godina izdanja: 2020.


Skupština, kao zakonodavna vlast, među svojim ključnim funkcijama ima i nadzor nad radom Vlade. Više je instrumenata parlamentarnog nadzora, a oni uključuju glasanje o nepovjerenju Vladi, interpelaciju, parlamentarnu istragu i poslaničko pitanje. Upravo je poslaničko pitanje najčešće korišćeno u crnogorskoj Skupštini.

Poslaničko pitanje se definiše kao pravo poslanika, da u cilju pribavljanja potrebnih informacija o pitanjima iz rada Vlade, postavi pitanje nadležnom ministru i da na njega dobije odgovor. Takođe, predsjednik, odnosno ovlašćeni predstavnik kluba poslanika ima pravo da predsjedniku Vlade postavi pitanje i dobije odgovor o pitanjima iz rada Vlade.

Poslaničko pitanje postavlja se na posebnoj sjednici Skupštine, koja se održava najmanje jedan put dvomjesečno u toku redovnog zasijedanja.