Prepreka ili podrška legitimnosti i legalnosti izbora: osvrt na rad Državne izborne komisije (DIK) u Crnoj Gori

O publikaciji

Autori: Damir Suljević, Vasilije Radulović

Godina izdanja: 2021.


Državna izborna komisija (DIK) je organ nadležan za zakonito sprovođenje izbora i jedinstvenu primjenu odredbi Zakona o izboru odbornika i poslanika, a što uključuje i proglašavanje rezultata izbora. Takođe, između ostalih, u njenoj nadležnosti su i ukazivanje nadležnom Ministarstvu na potrebu otklanjanja utvrđenih nepravilnosti u vođenju biračkog spiska.

DIK čine predsjednik i deset članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.

Komisiju imenuje Skupština na prijedlog radnog tijela nadležnog za izbor i imenovanja (Administrativni odbor), a u slučaju predsjednika to uključuje i prethodno sprovedeni javni konkurs.

Predsjednik i sekretar u DIK-u svoju dužnost obavljaju profesionalno.