Priručnik za školu evropskih integracija

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Grupa autora

Godina izdanja: 2005.


Škola evropskih integracija je dugoročni program alternativnog obrazovanja odraslih, koji je započet u januaru 2004. Program se sastoji od četvoromjesečnih kurseva na kojima se, kroz kombinaciju tradicionalnih i interaktivnih metoda učenja, obrađuju teme vezane za istorijat evropskih integracija, institucije i organizacije EU, principe i vrijednosti na kojima počiva EU, kao i iskustva pojedinih zemalja u procesu integracija.

U sklopu prve i druge generacije, Školu je uspješno završilo 65 polaznika (iz javnog sektora, medija, NVO-a, političkih partija i akademskih institucija), koji su pokazali visok nivo motivacije i želje da stečena znanja primjenjuju u svom svakodnevnom radu.

Učesnici programa su slušali predavanja domaćih i inostranih stručnjaka, diplomata i državnih zvaničnika, čije autorske tekstove, odnosno obrađena predavanja, objavljujemo u ovoj knjizi. Uzimajući u obzir veliko interesovanje za evropske integracije, kao i nedovoljan broj publikacija u kojima bi se na jasan i pregledan način obradili najvažniji aspekti ove složene i obimne teme, smatrali smo da će ova knjiga biti korisna ne samo polaznicima Škole, već i široj publici zainteresovanoj za pomenutu oblast.


Publikacija je dio projekta “Škola evropskih integracija”, koji realizuju Centar za građansko obrazovanje, Centar za razvoj nevladinih organizacija i Evropski pokret u Crnoj Gori, uz podršku Foundation Open Society Institute, Predstavništvo Crna Gora.