Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora sa EU – značaj, uloga i položaj članova

O publikaciji

Autorka: Ana Vujošević

Godina izdanja: 2016.


Analiza „Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora sa EU - značaj, uloga i položaj članova“ ima za cilj da, uoči četvrte godišnjice od otvaranja pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, pruži doprinos u ocjeni kvaliteta ovog procesa i unaprijeđenju efikasnosti i efektivnosti rada pregovaračke strukture kroz fokus na radne grupe, koje su sastavni dio pregovaračke strukture.

Punopravno članstvo Crne Gore u EU predstavlja jedan od najvažnijih strateških ciljeva, za koji postoji visok stepen političke saglasnosti, ali i podrške građana i građanki Crne Gore.

Crna Gora je otvorila proces pridruživanja potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) 2007.godine, a odlukom Evropskog savjeta 2012.godine dobija status kandidata. Pregovori o pristupanju su zvanično počeli 29.juna 2012.godine. Do decembra 2015.godine, Crna Gora je otvorila 22 poglavlja, od kojih je privremeno zatvorila dva poglavlja.

Kako bi se pripremila za otvaranje pregovora, Vlada Crne Gore je u decembru 2011.godine imenovala glavnog pregovarača za vođenje pregovora sa EU, a u februaru 2012.godine, donijela Odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji, koja predviđa i važnu ulogu radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora sa EU.