Savjest sedme sile – samoregulacija medija u Crnoj Gori

O publikaciji

Glavni autor: Duško Vuković

Koautorka: Daliborka Uljarević

Godina izdanja: 2019.


Svi mediji i novinari/ke u Crnoj Gori imaju jedinstven etički kodeks, usvojen 2002. i dopunjen 2015. godine, ali na nivou cijele medijske zajednice ne postoji jedinstveno samoregulatorno tijelo koje brine o poštovanju novinarske etike.

Dio medija, lokalnih i nacionalnih, 2012. godine je osnovao Medijski savjet za samoregulaciju (MSS), a iste godine je grupa lokalnih štampanih medija osnovala svoj savjet za samoregulaciju. Jedna privatna televizija sa nacionalnom pokrivenošću (TV Vijesti), dva dnevna lista (Vijesti i Dan) i jedan nedjeljnik (Monitor) su se odlučili za ombudsmane kao formu samoregulacije. Nacionalni javni medijski servis RTCG, koji je član MSS, ima i svoju Komisiju za predstavke i prigovore slušalaca i gledalaca, kao organ Savjeta RTCG.

Posljednjih godina se u Crnoj Gori bilježi izražen trend kršenja profesionalnih standarda i etike.


Izdavanje ove publikacije podržala je ambasada Kraljevine Holandije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Centra za građansko obrazovanje (CGO).