Skupština Crne Gore: javne nabavke i ugovorene usluge

O publikaciji

Godina izdanja: 2012.


Projekti «Koliko, što i kome poreski obveznici u Crnoj Gori plaćaju kroz javne nabavke?» i «Sa kim i za koje svrhe se ugovara i plaća novcem poreskih obveznika?» osmišljeni su u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinesu podizanju svijesti o odgovornom trosenju novca iz. Budzeta Crne Gore. Specifični cilj ovih projekata su utvrđivanje iznosa koji se troše na javne nabavke i ugovorene usluge u Crnoj Gori, zakonitosti ili nezakonitosti sprovedenih postupaka, identifikovanje mogućih privilegovanih korisnika ili neracionalnosti u samom trošenju sredstava.
Skupština Crne Gore je organ zakonodavne vlasti. Ona je predstavničko tijelo građana, a ćine je poslanici i poslanice koje biraju građani i građanke neposrednim i tajnim glasanjem, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava.
Tokom 2011.godine Skupština je imala 125 zapošljenih koji su pomagali rad poslanika, što predstavlja značajan rast u odnosu na 2010. godinu kada je taj broj bio 92, odnosno 2009. godinu kada je bilo 89 zapošljenih na isti broj poslanika/ca. Takođe, tokom 2011. godine dinamika rada Skupštine Crne Gore u smislu broja održanih sjednica, trajanja tih sjednica, broja razmatranih tacaka dnevnog reda, broja i trajanja sjednica radnih tijela, kao i razmatranih tacaka tokom istih bila je i visestruko uvecana u odnosu na 2009. i 2010. godinu.