Skupština Crne Gore: koliko je građane/ke Crne Gore koštao rad njihovih predstavnika/ca u 2012

O publikaciji

Godina izdanja: 2012.


Pilot istraživanje „Skupština Crne Gore: koliko je građane/ke Crne Gore koštao rad njihovih predstavnika/ca u 2012?" osmišljeno je u okviru potprograma Centra za građansko obrazovanje (CGO) Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. Specifični cilj istraživanja je utvrđivanje i objavljivanje iznosa koji se iz skupštinskog budžeta isplaćuju poslanicima/cama za potrebe izvršavanja njihovih radnih obaveza.

Skupština Crne Gore je organ zakonodavne vlasti. Ona je predstavničko tijelo građana i građanki, a čine je poslanici i poslanice koje biraju građani i građanke neposrednim i tajnim glasanjem, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava.

Tokom 2012. godine, koja je bila izborna godina, Skupština je imala 143 zapošljenih, što predstavlja rast u odnosu na 2011. godinu kada je taj broj bio 125. Takođe, tokom 2012. godine dinamika rada Skupštine Crne Gore u smislu broja održanih sjednica, trajanja tih sjednica, broja razmatranih tacaka dnevnog reda, broja i trajanja sjednica radnih tijela, kao i razmatranih tačaka tokom istih - bila umanjena u odnosu na 2011. godinu.