SPINoFAKT 2 – političko oglašavanje između spina i činjenica

O publikaciji

Autori: Damir Nikočević, Željka Ćetković, Bojana Knežević

Godina izdanja: 2018.


Projekat „SPINoFACT 2 – Političko oglašavanje između spina i činjenica”, čiji je ovaj izvještaj o predsjedničkim izborima dio, ima je za cilj da doprinese promociji dobrih praksi i unaprjeđenju zakonodavnog okvira kada je riječ o političkom oglašavanju i predstavljanju izbornih ponuda u medijima u Crnoj Gori. Osim toga, cilj projekta je i unaprjeđenje saradnje između medija, relevantnih institucija, političkih partija i nevladinih organizacija, kao i podizanje svijesti javnosti o značaju kvalitetnog i objektivnog informisanja građana/ki tokom izbornih kampanja.

Kompanija Arhimed d.o.o. je za potrebe Centra za građansko obrazovanje (CGO) sprovela monitoring medijskog sadržaja od ponoći 15. marta do završetna izborne tišine 20h - 15. aprila 2018. godine, a u vezi sa aktivnostima političkih subjekata vezanih za predsjedničke izbore koji su održani 15. aprila 2018. godine. Monitoringom su obuhvaćene predizborne aktivnosti, kao i dešavanja tokom izbornog dana.

Prikrivena kampanja, odnosno objave koje sadrže skrivene predizborne političke poruke nisu dio ove analize. Dodatno, sproveden je i monitoring reklamiranja sa ciljem da ukaže koliki medijski prostor su zakupili politički subjekti pojedinačno za potrebe plasiranja predizbornih poruka, odnosno, koliko medijskog prostora su dobili pojedinačno na javnom servisu. Dakle, analiza je podijeljena na dio koji sadrži informacije o medijskom prisustvu selektovanih subjekata a koji ne spada u marketinški zakup medijskog prostora, i na medijsko prisustvo u klasičnom marketing prostoru (reklamiranje).