SPINoFAKT 3 – političko oglašavanje između spina i činjenica

O publikaciji

Autori: Damir Nikočević, Željka Ćetković, Bojana Knežević

Godina izdanja: 2018.


Projekat „SPINoFACT 3 – Političko oglašavanje između spina i činjenica“ ima za cilj da doprinese promociji dobrih praksi i unaprjeđenju zakonodavnog okvira kada je riječ o političkom oglašavanju i predstavljanju izbornih ponuda u medijima u Crnoj Gori. Specifični cilj je unaprjeđenje saradnje između medija, relevantnih institucija, političkih partija i nevladinih organizacija, kao i podizanje svijesti javnosti o značaju političkog oglašavanja i kvalitetnijem, objektivnijem informisanju građana i građanki tokom izbornih kampanja.

Kompanija Arhimed d.o.o. je za potrebe NVO Centra za građansko obrazovanje (CGO) sprovela monitoring medijskog sadržaja od 2. maja (00.01h) do 27. maja (20.00h) 2018. godine u vezi sa aktivnostima političkih subjekata koji su učestvovali na lokalnim izborima u Podgorici 27. maja 2018.godine. Monitoringom su obuhvaćene predizborne aktivnosti, kao i dešavanja tokom izbornog dana. Prikrivena kampanja, odnosno objave koje sadrže skrivene predizborne političke poruke nisu dio ove analize. Pored navedenog sproveden je i monitoring reklamiranja sa ciljem da pokaže koliki medijski prostor su zakupili politički subjekti pojedinačno za potrebe plasiranja predizbornih poruka, odnosno, koliko medijskog prostora su dobili pojedinačno na javnom servisu RTCG, u skladu sa zakonom koji to reguliše. Dakle, analiza je podijeljena na dio koji sadrži informacije o medijskom prisustvu selektovanih subjekata (a koji ne spada u marketinški zakup medijskog prostora) i na medijsko prisustvo u klasičnom marketing prostoru (reklamiranje).