Uticaj političke korupcije na proces donošenja odluka na lokalnom nivou

O publikaciji

Autor: Nikola Djonović

Godina izdanja: 2014.


Projekat Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija ima za cilj jačanje uloge organizacija civilnog društva, lokalne samouprave i nadležnih državnih organa u razvoju politika, monitoringa i sprovođenja kampanja za smanjenje korupcije u lokalnim zajednicama Crne Gore. Po kriterijumu izbalansirane zastupljenosti sjevernog, centralnog i južnog dijela zemlje, projektom je obuhvaćeno 14 crnogorskih opština: Bar, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Pljevlja, Plužine, Podgorica, Rožaje i Tivat.

Namjera autora analize “Uticaj političke korupcije na proces donošenja odluka na lokalnom nivou” je da jednu od šest identifikovanih oblasti - političku korupciju, posmatra kroz ulogu političkih partija odnosno njihovih predstavnika/ca i organa lokalne samouprave. Prilikom prikupljanja podataka, u obzir je uzet postojeći zakonski i institucionalni okvir koji uređuje ovu oblast, medijske arhive i primjeri iz prakse.


Publikacija je dio projekta “Korupcija na lokalnom nivou - nulta tolerancija!“, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u saradnji sa Institutom alternativa (IA), NVO Bonum i NVO Nada, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i sufinansiranje od strane Norveške kraljevske ambasade.