Tranziciona pravda kroz vizuru građana i građanki Crne Gore

O publikaciji

Autor: Miloš Vukanović

Godina izdanja: 2021.


Istraživanje javnog mnjenja o znanju i stavovima građana i građanki Crne Gore o ratnim zločinima i tranzicionoj pravdi sprovedeno je radi dobijanja godišnjeg presjeka podataka. Podaci su upoređivani, u dijelu istih pitanja, sa prošlogodišnjim sličnim istraživanjem Centra za građansko obrazovanje (CGO). Dodatno, po prvi put su unešena i pitanja koja osvijetljavaju percepcije građana i građanki o odnosu pravosuđa i određenih državnih institucija prema ratnim zločinima.

Ovakvo redovno praćenje znanja i stavova javnosti daje i koristan uvid o efektima rada različitih društvenih subjekata u procesu suočavanja s prošlošću. Takođe, na ovaj način se dobija empirijska građa o ključnim pitanjima koja su obilježila politički i društveni život u protekloj godini, a vezana su za ova proces, i kakav je to uticaj imalo na društvo.


Istraživanje je dio projekta “Suočavanje s prošlošću za budućnost”, koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi uz finansijsku podrške Vlade SAD, kroz Biro State department-a za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).