Raspakivanje predrasuda

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autorka: Irena Rašović

Godina izdanja: 2022.


Ova publikacija, uz kratak osvrt na relevantne međunarodne i domaće propise u oblasti medija, kao i presjek istorijske promjene pristupa invaliditetu, daje smjernice za novinare i urednike koji izvještavaju o OSI i koji bi trebalo da budu nosioci transformacije društva. Ona sadrži i najznačajnije preporuke koje je važno ispoštovati da bi se iz dominantnog medicinskog modela pristupu invalidnosti prešlo na socijalni, koji je utemeljen na principima ljudskih prava i ostvarivanja jednakosti za sve.

Takav pristup ima za cilj osnaživanje osoba sa invaliditetom i njihovo uključivanje u društveni, ekonomski, politički i kulturni život zajednice.

Stoga je priručnik namijenjen i svima onima koji svojim radom i promjenom stavova žele da doprinesu takvoj transformaciji svijesti i rušenju predrasuda i stereotipa o osobama sa invaliditetom.


Studija je dio projekta „EqualABILITY“ („JednakoSPOSOBNOST“) koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi u partnerstvu sa Udruženjem roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Podgorice i uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) posredstvom projekta „Reforma nacionalog sistema procjene invaliditeta“, a koji finansira Evropska unija.

Sadržaj ove studije je isključiva odgovornost CGO-a.