Položaj maloljetnika u krivičnom postupku – od prevencije do reintegracije – brošura

O publikaciji

Autor: Vasilije Radulović

Godina izdanja: 2022.


Brošura adresira sve faze postupka: od one prije suđenja (istraga, pritvor), preko suđenja, odlučivanja do izvršenja sankcija, a gdje se akcenat stavlja na alternativne mjere, kao i na vrste institucionalnih mjera. U pitanju su smjernice za nosioce pravosudnih funkcija, koji u svom radu imaju maloljetničke slučajeve, a kojima bi morali da se rukovode od trenutka kada je maloljetnik uhapšen do okončanja kazne.

Prilikom izrade brošure kao izvori korišćeni su svi relevantni međunarodni instrumenti vezani za ovu oblast. To je uključilo Konvenciju UN o pravima djeteta, Standardna minimalna pravila UN za maloljetničko pravosuđe (Pekinška pravila), Standardna minimalna pravila UN nacija za mjere altenativne institucionalnom tretmanu (Tokijska pravila), Pravila UN o zaštiti maloljetnika lišenih slobode (Havanska pravila) i Smjernice UN za prevenciju maloljetničke delikvencije (Rijadske smjernice).


Brošura je dio napora CGO-a da doprinese unaprjeđenju pristupa kaznenoj politici ove osjetljive grupe, a realizuje se kroz projekat „Položaj maloljetnika u krivičnom postupku od prevencije do reintegracije“ koji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.