Ubrzajmo rodnu ravnopravnost

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autori: Svetlana Jovetić Koprivica, Miroslav Minić

Godina izdanja: 2022.


Rodna ravnopravnost je civilizacijska tekovina čije je poštovanje zakonski uređeno. Nastavnice i nastavnici u Crnoj Gori u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama dužni su da prenesu vrijednosti zasnovane na poštovanju jednakosti i rodne ravnopravnosti. Član 2 Zakona o rodnoj ravnopravnosti propisuje da rodna ravnopravnost podrazumijeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim oblastima javnog i privatnog sektora, jednak položaj i jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava i sloboda i korišćenje ličnih znanja i sposobnosti za razvoj društva, kao i ostvarivanje jednake koristi od rezultata rada.

Doprinos rodnoj ravnopravnosti uključuje suzbijanje svakog vida diskriminacije i nejednakog tretmana kojim se pravi razlika između muškaraca i žena i osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta.

Neposredna diskriminacija na osnovu pola podrazumijeva da je neka osoba nepovoljno tretirana u odnosu na drugu osobu na osnovu polne pripadnosti. Rodna ravnopravnost predstavlja preduslov za ostvarivanje demokratije i poštovanje ljudskih prava.


Publikacija je dio projekta “UBRZAJMO rodnu ravnopravnost (faza II) – od stereotipizacije do ravnopravnosti!” koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi uz podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Vlade Crne Gore.