Jednake šanse za sve medije u Crnoj Gori – izvještaj za 2018. i 2019.

O publikaciji

Autori: Mira Popović, Damir Nikočević, Vasilije Radulović

Godina izdanja: 2021.


Ovo istraživanje različitih oblika transfera novca iz javnih fondova ka medijima sprovedeno je od početka jula 2020. do kraja marta 2021. godine i obuhvatilo je 605 javnih organa, organizacija, ustanova i preduzeća. Istraživački tim CGO-a se trudio da obuhvati sve organe, na lokalnom i nacionalnom nivou, koji su obveznici Zakona o slobodnom pristupu informacijama, uz neke koji nisu obveznici ali koji značajan dio sredstava dobijaju iz javnih fondova.

Praćenje tokova novca iz javnih fondova prema medijima predstavlja dio višegodišnjih napora CGO-a da doprinese uspostavljanju ambijenta koji obezbijeđuje jednake šanse za sve medije. Na bazi nalaza CGO-a, kao i formulisanih prijedloga, novi Zakon o medijima je ovo pitanje solidno uredio, a CGO će pratiti i primjenu tih odredbi u nastupajućem periodu.

Izvještaj uključuje podatke prikupljene na osnovu odgovora na zahtjeve za slobodan pristup informacijama, kao i iz dostupnih dokumenata nadležnih organa za period od 1. januara 2018. do 31. decembra 2019. godine. Radi se o transferu javnih sredstava od strane organa javnog sektora, ili onih koji su značajni budžetski korisnici, prema medijima i vezanim subjektima za pružanje različitih usluga, kao i po drugim osnovama.


Izvještaj je dio projekta “Mediji za mene” koji CGO sprovodi uz podršku ambasade Kraljevine Holandije, Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju Njemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).