Mjere i sankcije prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela

O publikaciji

Autor: Vasilije Radulović

Godina izdanja: 2022.


Kriminalitet maloljetnika je produkt nepovoljnih socijalnih, porodičnih, obrazovnih i drugih uslova u kojima se maloljetnik oblikuje tokom odrastanja i koji negativno djeluju na razvoj njegovog vrijednosnog okvira. Složenost i osjetljivost problema maloljetničke delinkvencije, ali i posljedice za dalji put maloljetnog delikventa, zahtijevaju proaktivno učešće različitih sfera društva, a posebno institucija koje se u okviru svoje nadležnosti bave pravima maloljetnih lica.

Zakonodavni okvir kojim se uređuje pitanje maloljetnika u krivičnom postupku daje kvalitetna rješenja, i gotovo je u potpunosti usklađen sa međunarodnim konvencijama i standardima omogućavajući postupanja po mjeri djeteta. Međutim, uočljivo je da postoji diskrepanca između zakona i njegove primjene u praksi, a što i po mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda maloljetničko pravosuđe čini jednom od slabijh karika u pravosudnom sistemu.

Cilj ove analize je da skrene pažnju na pitanje maloljetničke delikvencije, počev od osvrta na zakonodani okvir, preko primjene tog okvira u praksi, do problema sa kojima se suočavaju institucije prilikom sprovođenja svojih ovlašćenja u okviru maloljetničkog krivičnog prava (nedovoljno obučenog kadra i nedostatak insfrastrukture), sa fokusom na alternativne mjere i krivične sankcije, kao i na postupak izvršenja mjera i sankcija prema maloljetnicima.


Publikacija „Mjere i sankcije prema maloljetnim učiniocima krivičnih djela” je dio projekta “Položaj maloljetnika u krivičnom postupku - od prevencije do reintegracije!”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) uz podršku Ministarstva pravde.