Istraživanje o stavovima mladih u Crnoj Gori

Preuzmite publikaciju

O istraživanju

Projekat: Djelujem - mijenjam!

Donator: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država


Istraživanje je sprovedeno od 10. do 17. decembra 2022. godine, CAPI metodom, na stratifikovanom slučajnom uzorku od 833 ispitanika/ca starosti od 15 do 30 godina. Stručnu podršku u sprovođenju ovog istraživanja pružila je agencija DAMAR.

Istraživanje je dio projekta "Djelujem - mijenjam!" koji sprovodi CGO uz finansijsku podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, kroz Program malih grantova Demokratske komisije. Opšti cilj projekta je doprinos prevenciji i otpornosti mladih u Crnoj Gori na radikalizaciju.