Vodič o izborima

Preuzmite publikaciju

O publikaciji

Autor: dr Nikola Mugoša

Godina izdanja: 2022.


Ovaj vodič namijenjen je prvenstveno biračima, subjektima koji učestvuju u izbornom postupku, posmatračima, medijima, ali i drugima koji žele da saznaju više o izbornom procesu u Crnoj Gori.

Ovo je prvi vodič o izborima u kojem je dat pregled svih relevantnih pitanja crnogorskog izbornog zakonodavstva, a koji zainteresovanim subjektima pruža praktični aspekt kada su u pitanju njihova prava i obaveze u izbornom postupku.

Vodič je informativnog karaktera i u njemu su dati odgovori na pitanja bez tumačenja značenja pojedinačnih odredbi. Razlog za ovaj pristup je da bi vodič bio sažetiji i da ne bi bio opterećen pravnim finesama koje nijesu u fokusu onih kojima je namijenjen. Istovremeno, dati su kondenzovani i konkretni odgovori na sva ključna pitanja regulisana pozitivnim propisama, a koji se odnose na izborni postupak.

Vodič je podijeljen na tri dijela. Prvi se odnosi na izbore za izbor poslanika i odbornika, drugi na predsjedničke izbore, dok se treći dio odnosi na prava koja su definisana Zakonom o biračkom spisku. Budući da se prilikom izbora Predsjednika Crne Gore vrši shodna primjena odredbi Zakona o izboru odbornika i poslanika, u drugom dijelu Vodiča dat je pregled samo onih odredbi koje su drugačije regulisane u odnosu na izbore za poslanike i odbornike.