Održana info sesija u Baru

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je u Baru, u prostorijama Opštine Bar, organizovao info sesiju posvećenu predstavljanju detalja IV konkursa za dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva (OCD)  u okviru projekta „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE”.

Petar Đukanović, programski direktor CGO-a, pojasnio je ciljeve, uslove i teme konkursa koje bi trebalo da predstavljaju odgovor na izazove u oblastima važnim za proces integracija Crne Gore u EU, kao i finansijske aspekte, pravila i postupak ocjenjivanje i rangiranja prijedloga projekata.

Detalje oko finansijskog aspekta predstavila je Aldina Žudjelović, asistentkinja na programima.

Info sesiji su prisustvovali predstavnici i predstavnice nevladinih organizacija iz južnog dijela Crne Gore.

Konkurs je usmjeren na direktnu pomoć OCD za učešće u evropeizaciji i demokratizaciji društva kroz finansijsku podršku njihovim projektima, jačanje njihovih kapaciteta kako bi uspješno realizovali ove aktivnosti u skladu sa evropskim pravilima i obezbjeđivanje kontinuiranog mentorstva tokom trajanja projekata. Za OCD koje će biti podržane pripremljen je i sveobuhvatan program jačanja kapaciteta u upravljanju projektima Ii vidljivosti projektnih aktivnosti, kao i monitoringu javnih institucija.

Ukupan iznos sredstava za raspodjelu za četvrti konkurs iznosi 500,000 EUR, a podrška za pojedinačne projekte, u okviru dvije kategorije, biće u rasponu od minimum 10,000 EUR do maksimalnih 50,000 EUR.

Projekat OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO), u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija i konfinansira Ministarstvo javne uprave.

Aldina Žudjelović, asistentkinja na programima