Priručnik za zaštitu prava potrošača

O publikaciji

Godina izdanja: 2023.


Svi smo mi potrošači.

Potrošači smo od kupovine onih potrepština koje se vezuju za našu svakodnevicu do toga kako se povezujemo sa svijetom koristeći mobilne telefone i internet, ili načina na koji putujemo do posla ili fakulteta. Drugim riječima, u ulozi potrošača smo svaki dan i u najrazličitijim aspektima svog života – mnogo češće nego što smo toga svjesni.

Uspješna i učinkovita politika u ovoj oblasti ključan je element tržišta koje pravilno funkcioniše, ali i doprinosi kvalitetnijim rješenjima za sve potrošače, posebno one u osjetljivim grupama potrošača, a u smislu prava koje ostvaruju u odnosu na trgovce.

Zaštita potrošača se, stoga, ne odnosi samo na dobijanje najbolje ponude za novi računar, već i na naše pravo na pristup osnovnim stvarima potrebnim za život, uključujući hranu, dom i bezbjednu vodu za piće.


Izradu ove brošure podržalo je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u okviru projekta „Informisan potrošač - bezbjedan potrošač“.