Studenti se moraju sami pokrenuti za svoja prava

Uoči još jednog Dana studenata – 4. aprila – Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da su se posljednjih nekoliko godina, koje su obilježene društveno-političkim turbulencijama, otvorile i nove mogućnosti da studenti iskažu veći stepen aktivizma, a što je, na žalost, izostalo. Tako crnogorski studenti ostaju, svojim izborom, na margini dešavanja, ne koriste kapacitete i… »