Otključavanje digitalnog potencijala – analiza stanja e-uprave u Crnoj Gori

O publikaciji

Autorke: Milica Zindović, Milica Janković

Godina izdanja: 2023.


Visokokvalitetne elektronske usluge javne uprave, koje odgovaraju na potrebe građana/ki, su od suštinskog značaja za obezbjeđivanje transparentnosti i odgovornosti vlasti, ali i učešća građana/ki u procesu donošenja odluka i oblikovanja javnih politika. Osim toga, efikasna e-uprava je jedan od stubova reforme javne uprave (PAR), a samim tim ključna i za proces pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom.

Tokom posljednje decenije, mnoge javne administracije širom svijeta, po čemu izuzetak nije bila ni Crna Gora, počele su da modernizuju tehnologije i poboljšavaju korisnička iskustva građana. To se odnosi i na eksperimentisanje sa novim metodama razvoja, kao što je agilni, isporuka kroz sprintove, i nove tehnologije, kao što su cloud infrastruktura, vještačka inteligencija, te Internet of Things. Međutim, vremenom se pokazalo da akcenat nije na tehnologiji. Naime, građani/ke i privreda koji su dominantno korisnici usluga javne administracije na različitim nivoima, ne razumiju pitanja poput nabavke ili instalacije nove serverske i mrežne infrastrukture, niti im ta pitanja zaokupljaju pažnju. Umjesto toga, zanima ih koliko brzo mogu da ostvare pravo na dječiji dodatak ili materijalno obezbjeđenje porodice, da upišu dijete u vrtić ili školu, ili u slučaju privrede, da ostvare pravo na subvenciju zarade ukoliko zaposle lice sa invaliditetom ili prijave radnika kroz registraciju poreskih obveznika, te da li za tu svrhu moraju jednom ili više puta da pođu na lokaciju neke institucije ili je sve moguće završiti elektronski.


Studija je dio projekta “E-dukacijom do PARticipacije“, koji CGO sprovodi uz podršku Ministarstva javne uprave (MJU).