Multikulturalizam i manje zastupljene nacionalne zajednice u crnogorskom obrazovnom sistemu

O publikaciji

Autor: Vasilije Radulović

Godina izdanja: 2023.


Osnovni zadatak škole, ali i društva, jeste da pripremi najmlađu populaciju za život u društvu različitosti. Da bi društva, ali i sama škola, ispunili zadatak, aktivno doprinosili izgradnji čitavog niza kompetencija neophodnih za život u multikulturnom društvu, potrebno je da osposobe i mlade da prevazilaze konflikte, razvijaju toleranciju, prihvataju druge i različitosti, ali i da pokažu spremnost na preispitivanje sopstvenih stavova.

Interkulturalno vaspitanje i obrazovanje je važan faktor suživota u multikulturalnom društvu, a polazi od realnosti da su obrazovne institucije mjesto različitih kultura, jezika, religija. Te različitosti nerijetko predstavljaju izazove za pojedinca i društvo, a da bi se adekvatno adresirale neophodan je kvalitetan obrazovni sistem. Zato se javlja se i potreba za stalnim prilagođavanjem obrazovanja demokratskim standardima evropskog kulturno-pluralnog društva, a ideju interkulturalizma u vaspitno-obrazovnom sistemu mnogi vide kao mogući put do kvalitetnog suživota u multikulturalnom društvu.


Publikacija “Multikulturalizam i manje zastupljene nacionalne zajednice u crnogorskom obrazovnom sistemu“, izrađena je kao dio projekta “Multikulturalizam, manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice u crnogorskom obrazovnom sistemu”, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.