Integracija principa RJU u sektorske politike – izvještaj za Crnu Goru

O publikaciji

Autorke: Milica Zindović, Snežana Kaluđerović

Godina izdanja: 2022.


Zapošljavanje u javnim ustanovama u Crnoj Gori regulisano je Zakonom o radu, Zakonom o državnim službenicima i drugim posebnim zakonima, u zavisnosti od djelatnosti u kojoj se radni odnos zasniva ili obavlja.

Predmet ove analize je pravni okvir i način zapošljavanja, odnosno izbor direktora javnih ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Kriterijumi za zapošljavanje direktora i nastavnika, pored Zakona o radu, regulisani su Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju. Izmjene i dopune Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju iz juna 2021. godine poslužile su kao osnov za spornu smjenu direktora u preko 200 javnih obrazovnih ustanova i otvorile prostor za izbor i zapošljavanje novih direktora. Kako je tome prethodila smjena višedecenijske vlasti u Crnoj Gori, primjetna je bila namjera tadašnje ministarke prosvjete da smijeni direktore javnih obrazovnih ustanova samo zato što ih je postavljala prethodna vlast, bez ikakve pojedinačne procjene njihovog rada što je izazvalo pokretanje preko 157 sudskih postupaka od strane smijenjenih direktora, koji vjeruju da su oštećeni takvim odlukama. Potom je uslijedio veći broj prvostepenih sudskih odluka u korist oštećenih, koje ukazuju na trend da se, u skladu sa ustaljenom sudskom praksom, svi sporovi oštećenih koji proističu iz nezakonitog i netransparentnog postupka razrješenja okončaju u njihovu korist.


Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije.