Slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori – sistem zreo za promjenu filtera

O publikaciji

Autori: Damir Suljević, Nikola Obradović

Godina izdanja: 2023.


Zakon o slobodnom pristupu informacijama primjenjuje se u Crnoj Gori već duže od deceniju. Važnim mehanizmima koje je ovaj zakon donio, značajno je unaprijeđena transparentnost organa vlasti. Istovremeno, a upravo kroz primjenu ovog zakona, osvijetljeni su brojni primjeri njihovog nezakonitog i nesavjesnog rada, ali i različita kontroverzna postupanja donosilaca odluka.

Nažalost, kroz sve godine primjene ovog zakona, još nije uspostavljeno puno poštovanje njegovih odredbi. Štaviše, u slučaju određenog broja organa konstatuje se i nazadovanje sa aspekta poštovanja zakonskih obaveza. U praksi su česti slučajevi neažurnog i neblagovremenog postupanja organa vlasti, kako u pogledu obaveznog javnog objavljivanja određenih informacija, tako i u dijelu postupanja po zahtjevima korisnika, a što ostaje bez odgovarajućih sankcija.


Publikacija “Slobodan pristup informacijama u Crnoj Gori – sistem zreo za promjenu filtera“ izrađena je uz podršku Core grant regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanja i javne politike (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.