Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje – priručnik za nastavu

O publikaciji

Autor: Filip Kuzman

Godina izdanja: 2024.


Ovaj priručnik se može koristiti u osnovnim i u srednjim školama, a nije koncipiran samo za nastavnike/ce istorije i istorije religije, već i za nastavnike/ce likovne umjetnosti/kulture, muzičke umjetnosti/kulture, sociologije (opšta i kulture)… Svaki od ovih nastavnih predmeta ima definicane ciljeve, a vjerujemo da im priručnik može pomoći prilikom ispunjavanja nekih od njih.

Nastava predmeta Istorija ima za cilj da između ostalog učenik/ca razumije šta je baština prošlih društava koja je aktuelna i danas; uči otvorenosti ka proučavanju drugih kultura, različitih mišljenja i iznošenju argumenata i da ga motiviše za izučavanje nacionalne istorije i da ga usmjeri ka njegovanju demokratskih oblika ponašanja, vjerske i nacionalne tolerancije. Uz pomoć ovog priručnika, nastavnik/ca istorije će moći da na primjeru Narodnog muzeja Crne Gore objasni koja je baština aktuelna danas i da olakša učenicima učenje o drugim kulturama. Na ovo se nadovezuje izborni predmet Istorija religije koja za cilj ima i da podigne svijest o različitim kulturama i tradicijama.


Publikacija “Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje – priručnik za nastavu“, izrađena je u okviru projekta „Mostovi multikulturalizma kroz muzejsko obrazovanje“ koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi uz podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.