Parlamentarni izbori 2023. godine – izborni programi

O publikaciji

Saradnik: Nikola Obradović

Godina izdanja: 2024.


U cilju stvaranja osnove za praćenje ispunjenja obećanja datih građanima i građankama od strane političkih aktera na izborima, Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavljuje pregled dostupnih izbornih programa i lista političkih partija i koalicija koje su uzele učešće na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, koji su održani 11. juna 2023. godine.

Publikacija Parlamentarni izbori 2023. – izborni programi nastavlja liniju ranijih iz edicije Politička memorija, sa ciljem objektivnog sagledavanja političke scene Crne Gore i uvođenjem argumenata u javni diskurs, kroz pružanje osnove za praćenje izbornih obećanja. Vjerujemo da na taj način možemo doprinijeti odgovornijem političkom djelovanju, kao i da će ovaj materijal biti od koristi, akademskoj zajednici, medijima, obrazovnim ustanovama, NVO sektoru i pojedincima koji se bave analizom političkog života u Crnoj Gori.


Publikacija “PARLAMENTARNI IZBORI 2023.GODINE – IZBORNI PROGRAMI“, izrađena je uz podršku Core grant regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanja i javne politike (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.