Vodič za korisnike Zakona o slobodnom pristupu informacijama

O publikaciji

Autori/ke: Nikola Obradović, Itana Gogić, Mira Popović Trstenjak

Godina izdanja: 2024.


Slobodan pristup informacijama je jedno od osnovnih prava u uređenim demokratskim društvima, koja žive principe transparentnosti i odgovornosti javne uprave, ali i usmjerenosti ka servisno orjentisanoj javnoj upravi. Slobodan pristup informacijama doprinosi sužavanju prostora za korupciju, čime se dodatno osnažuje i zainteresovana javnost da prati rad organa vlasti.

Cilj ovog vodiča je da bude korisna alatka prilikom prikupljanja podataka koji su u posjedu organa vlasti. Takođe, treba da posluži i kao i podsticaj različitim akterima/kama da direktno prate javne politike i primjenu zakonskih i podzakonskih akata kroz različite aspekte, i na taj način se upoznaju o pitanjima od javnog interesa, ali i razviju nove ideje koje vode demokratizaciji društva.


Publikacija je nastala u okviru projekta „Transparentni organi – informisano građanstvo“, koji Centar za građansko obrazovanje (CGO) sprovodi uz finansijsku podršku Ministarstva javne uprave.