Prećutna marginalizacija – civilno društvo i vladavina prava u pregovorima

O publikaciji

Autorka: Dina Bajramspahić

Godina izdanja: 2024.


Crna Gora ima reputaciju države sa energičnim civilnim društvom. Za nevladin sektor se često govorilo da je, tokom decenijske vlasti jedne dominantne političke partije i njenih koalicionih partnera, odigrao i ulogu opozicije, u smislu alternative i kritike javnih politika. Političke promjene 2020. godine višestruko su uticale na stanje u civilnom društvu koje je, između ostalog, bilo „pogođeno“ odlivom kadra, ali i smanjenom budnošću, kritičkim pristupom i agilnošću jednog broja nevladinih organizacija.

Proces evropske integracije je svojevrsno vanredno stanje u trajanju bilo koje zemlje u kojem, dobrovoljno i iz sopstvenog interesa, država kandidatkinja pristaje na eksterni i intenzivan skener, tj. usaglašavanje svojih javnih politika sa Evropskom unijom (EU). Zamišljen je kao ubrzani proces usvajanja evropskih standarda kroz koji se reforme, u značajnoj mjeri, oblikuju u dinamičnom odnosu između države kandidatkinje i EU, a ne samo na osnovu unutrašnjih ideja i potreba. Takođe, taj proces je zamišljen kao inkluzivan, u njemu učestvuje društvo u cjelini i udružuje svoje snage u cilju postizanja što boljih rezultata i što bržeg konačnog cilja – punopravnog članstva u EU. Međutim, da li su snage u Crnoj Gori danas ujedinjene i rade li zajednički na reformama?


Publikacija je nastala u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovodi CGO, u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom za evropske poslove Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.