Poziv građanima i građankama da prijave slučajeve korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija) raspisuje poziv građanima i građankama da prijave slučajeve korupcije Ovaj poziv ima za cilj pružanje doprinosa borbi protiv korupcije kroz ukazivanje ili procesuiranje konkretnih slučajevima u kojima su građani i građanke svjedoci ili oštećene strane zbog nečijeg koruptivnog ponašanja. To… »

Konkurs za učesnike/ce Škole tranzicione pravde

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje KONKURS za učesnike/ce ŠKOLE TRANZICIONE PRAVDE Ako si mlada osoba, od 18 do 35 godina, i želiš saznati više o konceptu tranzicione pravde, kulturi sjećanja, ratovima 90ih, ratnim zločinima i stradanjima na prostoru bivše SFRJ i Crne Gore, ali i kasnije doprinositi procesu suočavanja sa prošlošću, kao jednom od… »

Peti konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE raspisuje V KONKURS za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i… »

Festival UBRZAJ u osam gradova u Crnoj Gori

Nakon crnogorske premijere u okviru Crnogorskog festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2023, zbog velikog interesovanja publike, Centar za građansko obrazovanje (CGO), u saradnji sa lokalnim partnerima, prikazaće dokumentarni film Mamula All Inclusive, autora Aleksandra Reljića, u osam crnogorskih gradova! Projekcije će se održati po sljedećem rasporedu: 23. januar u 19h – Centar za kulturu,… »

Mladi socijalnim preduzetništvom mogu odgovoriti na brojne društvene izazove

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je, od 15. do 17. januara 2024. godine, u Podgorici, treći modul programa izgradnje kapaciteta mladih na temu socijalnog preduzetništva. Ovaj program je dio projekta YouthJobLink – povezivanje mladih i socijalnih preduzeća, koji CGO sprovodi uz podršku Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija Vlade… »

Od dobrih obećanja do loših pristupa

Ekspoze Zdravka Krivokapića medijima se bavio šturo, uz isticanje postojećih problema u ovoj oblasti, bez ciljeva, planova i rješenja, dok su u ekspozeima Dritana Abazovića i Milojka Spajića navedeni konkretni strateški i zakonodavni ciljevi u oblasti medija. No, pomaka u ovoj oblasti nema, a određeni oprečni pristupi, akcije i odluke su obesmislili mnoga ambiciozna obećanja,… »

Rodna ravnopravnost van fokusa premijera

Komparativna analiza ekspozea 42, 43. i 44. Vlade Crne Gore koju je sproveo Centar za građansko obrazovanje (CGO), ukazuje na izuzetno nizak nivo prisutnosti pitanja rodne ravnopravnosti. U procentualnom okviru, to je između 0.57% sadržaja u slučaju ekspozea Milojka Spajića, preko 0.88% u ekpozeu Zdravka Krivokapića, do 1.86% koliko je ta tema zastupljena u ekspozeu… »

Konkurs za podršku lokalnim organizacijama/grupama građana/OCD u njihovim ad hoc aktivnostima u suzbijanju korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta PAKT protiv korupcije (Partnerstvo protiv koruptivnih tendencija) raspisuje KONKURS za podršku lokalnim organizacijama/grupama građana/OCD u njihovim ad hoc aktivnostima u suzbijanju korupcije Konkurs ima za cilj je podsticanje i jačanje aktivizma građana i građanki, kroz pružanje finansijske i tehničke podrške lokalnim organizacijama/grupama građana/OCD u njihovim ad hoc… »

Javni poziv za učesnike/ce tri dvodnevna treninga o multikulturalizmu za mlade

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje JAVNI POZIV za učesnike/ce tri dvodnevna treninga o multikulturalizmu za mlade Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizuje tri dvodnevna treninga o multikulturalizmu za srednjoškolce/ke iz Crne Gore. Treninzi će biti organizovani u Bijelom Polju, Podgorici i Kotoru za mlade iz ovih i susjednih opština. Cilj ovih treninga je jačanje… »