Borba protiv korupcije u obrazovanje zahtijeva podrsku svih

U potpunosti podržavamo i pohvaljujemo sve napore aktuelnog ministra prosvjete i njegovih pomoćnika koji su uspjeli zaustaviti dugogodišnju, da ne kažemo višedecenijsku, praksu nezakonitog sakupljanja novca od đece u osnovnim školama… Borba protiv korupcije u obrazovanje zahtijeva podrsku svih – (pdf)

Saopštenje NVO povodom inicijative za postizanje poravnanja u sudskim postupcima za naknadu štete žrtvama ratnih zločina

Podržavamo inicijativu za postizanje poravnanja u sudskim sporovima za naknadu štete porodicama žrtava ratnog zločina nad albanskim civilima u Kaluđerskom lazu, i za obezbjeđenje reparacija svim drugim žrtvama ratnih zločina za koje postoji objektivna odgovornost države Crne Gore, smatrajući da je to i pravna i moralna obaveza Crne Gore prema žrtvama… Saopštenje NVO povodom inicijative… »

Širom zatvorenih ili otvorenih očiju

Izbor i odgovornost kako ćemo nastaviti – širom zatvorenih ili otvorenih očiju – je na svakom od nas pojedinačno. Iskoristimo tu veliku moć po sopstvenoj savjesti… Širom zatvorenih ili otvorenih očiju – (pdf)

Odgovornost je države da se odlučno obračunava sa političkom korupcijom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) osuđuje svaki vid zloupotrebe prosvjete u političke svrhe. Za crnogorski obrazovni sistem radi značajan broj građana i građanki, i ta činjenica je posebno interesantna političkim partijama koje se, očigledno, ne ustručavaju da zloupotrijebe školsku infrastruktru i angažuju partijske kadrove koji pokrivaju ključne pozicije u prosvjetnim javnim ustanovama… Odgovornost je države… »

Otvoreno pismo Vrhovnoj državnoj tužiteljki

Prije svega pozdravljamo Vašu spremnost da otvoreno razgovoramo o domenu i efektima rada državnih tužilaca Crne Gore i spremnosti da u konstruktivnu debatu uključite i međunarodni faktor… Otvoreno pismo Vrhovnoj državnoj tužiteljki – (pdf)

Račun se ispostavlja prije ili kasnije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja izjavu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića da “RTCG, kao Javni servis, treba da doprinese, a ne da otežava sprovođenje demokratskih izbora u Crnoj Gori”, kao i da “ne postoji srećno rješenje između moći koju ima Javni servis i odgovornosti prema društvu”… Račun se ispostavlja prije ili kasnije – (pdf)

Do EU sa vidljivim rezultatima, a ne preko predizbornih obećanja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja najave o skorom ukidanju viza, ali i podsjeća na činjenicu da to suštinski to ne znači puno građanima/kama Crne Gore koji se svakodnevno suočavaju sa nepoštovanjem i postojećeg Sporazuma o viznim olakšicama… Do EU sa vidljivim rezultatima, a ne preko predizbornih obećanja – (pdf)

Univerzitet Crne Gore bi trebao biti primjer transparentnosti i odgovornosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u okviru projeka Korupcija u obrazovanju, koji podržava Ambasada Republike Njemačke, od Univerziteta Crne Gore tražio kopije ugovora između fakulteta i trećih lica, čija vrijednost prelazi iznos od 10 000 €, kao i kopije ugovora sklopljenih između Univerziteta i trećih lica čija vrijednost prelazi iznos od 100 000 €… »

Opasna riječ

Iako naizgled benigno, otkazivanje takmičenja u govorništvu gimnazijalaca je simbolički ilustrativan primjer kako se ovdje duh mladosti, koji nosi vjeru da se svijet može promijeniti ako lično nešto uradite, sistemski pokušava ubiti… Opasna riječ – (pdf)

Oglas za polaznike XIII generacije Škole demokratije

CGO i fondacija Friedrich Ebert raspisuju OGLAS za polaznike XIII generacije ŠKOLE DEMOKRATIJE škole za izučavanje demokratije od teorije do prakse Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva fondacija Friedrich Ebert i Centar za građansko… »