Barometar demokratije i vladavine prava

Barometar demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori – predstavljanje nalaza istraživanja javnog mnjenja, konferencija za medije, 26. februar 2021.