Evropski informativni centar

Različiti putevi – zajedničke vrijednosti, panel diskusija, Podgorica, 25. maj 2021.

Brzina i(ili) kvalitet pregovora?, debata, 8. novembar 2019.

Crna Gora, zapadni Balkan i Evropska unija: pristupanje na dohvatu ruke?, okrugli sto i debata, 23. mart 2018.

Da li će Berlin plus promijeniti politiku proširenja Evropske unije?, okrugli sto, Podgorica, 23. 10. 2017.

Prva petoljetka crnogorskih pregovora sa EU, konferencija, Podgorica, 29. jun 2017.

Crnogorski san o drugačijoj Evropi, agora, 13. jun 2017.

Evropska perspektiva zapadnog Balkana – od Berlina do Trsta i naprijed, panel diskusija, 2. februar 2017.

Evropski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje – značaj i izazovi obrazovanja mladih za preduzetničku kulturu u Crnoj Gori, panel diskusija, 25. mart 2016.

EU programi – novi prostor obrazovnih i razvojnih mogućnosti mladih, panel diskusija, 20. januar 2016.

Međugeneracijsko učenje za evropsko aktivno građanstvo, radionica, 25. jun 2014.

Nacrt strategije za informisanje javnosti o EU i pripremama Crne Gore za članstvo za period 2014-2018, okrugli sto, 17. mart 2014.

Međugeneracijsko učenje za evropsko aktivno građanstvo, nacionalni seminar, 25. februar 2014.

Potpisivanje Memoramduma o saradnji – RTCG, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo prosvjete, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za razvoj NVO (CRNVO) – za realizaciju projekta “Spremni za Evropu”, 5. februar 2014.

Proces pristupanja Hrvatske EU – koje lekcije Crna Gora može naučiti?, panel diskusija i projekcija filma Sumrak heroja – Hrvatska, Evropa i Međunarodni tribunal (ESI), 2. oktobar 2013.

Studijska posjeta institucijama Evropske unije, 17 – 21. septembar, 2006.

Treninzi o upravljanju projektima i monitoringu i evaluaciji za službenike Ministarstva evropskih integracija i ekonomskih odnosa sa inostranstvom, april – maj 2005.

Evropske integracije – različiti aspekti i naš put, seminar, 25 – 27. jun 2004