Evropski informativni centar

Vrijeme da krenemo dalje – 20 godina od samita u Solunumeđunarodna konferencija, Podgorica, 25. oktobar 2023.

Regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu – šanse i zablude?, međunarodna konferencija, Podgorica, 25. oktobar 2022.

Različiti putevi – zajedničke vrijednosti, panel diskusija, Podgorica, 25. maj 2021.

Brzina i(ili) kvalitet pregovora?, debata, 8. novembar 2019.

Crna Gora, zapadni Balkan i Evropska unija: pristupanje na dohvatu ruke?, okrugli sto i debata, 23. mart 2018.

Da li će Berlin plus promijeniti politiku proširenja Evropske unije?, okrugli sto, Podgorica, 23. 10. 2017.

Prva petoljetka crnogorskih pregovora sa EU, konferencija, Podgorica, 29. jun 2017.

Crnogorski san o drugačijoj Evropi, agora, 13. jun 2017.

Evropska perspektiva zapadnog Balkana – od Berlina do Trsta i naprijed, panel diskusija, 2. februar 2017.

Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora sa EU – značaj, uloga i položaj članova, predstavljanje analize, Podgorica, 31. maj 2016.

Evropski okvir ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje – značaj i izazovi obrazovanja mladih za preduzetničku kulturu u Crnoj Gori, panel diskusija, 25. mart 2016.

EU programi – novi prostor obrazovnih i razvojnih mogućnosti mladih, panel diskusija, 20. januar 2016.

Nove inicijative za stabilnost i prosperitet na zapadnom Balkanu, panel diskusija, Podgorica, 29. septembar 2015.

Uloga i značaj medija u procesu EU integracija – naučene lekcije i iskustva iz regiona, međunarodna konferencija, Podgorica, 15. maj 2015.

Obuka za urednike/ce i novinare/ke portala Vijesti, u oblasti razvoja tehnika i mehanizama za izvještavanja o EU i procesu pregovaranja Crne Gore sa EU, mart 2015, Podgorica

Međugeneracijsko učenje za evropsko aktivno građanstvo, radionica, 25. jun 2014.

Nacrt strategije za informisanje javnosti o EU i pripremama Crne Gore za članstvo za period 2014-2018, okrugli sto, 17. mart 2014.

Međugeneracijsko učenje za evropsko aktivno građanstvo, nacionalni seminar, 25. februar 2014.

Potpisivanje Memoramduma o saradnji – RTCG, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, Ministarstvo prosvjete, Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za razvoj NVO (CRNVO) – za realizaciju projekta “Spremni za Evropu”, 5. februar 2014.

Proces pristupanja Hrvatske EU – koje lekcije Crna Gora može naučiti?, panel diskusija i projekcija filma Sumrak heroja – Hrvatska, Evropa i Međunarodni tribunal (ESI), 2. oktobar 2013.

Zapadni Balkan na raskrsnici: izazov evropskih integracija u doba krize, međunarodna konferencija, 13. maj 2013.

Kako Evropski parlament vidi Crnu Goru u procesu pridruživanja EU?, 2. april, 2012.

Nacionalna konferencija o stepenu ispunjenosti preporuka EK: Crna Gora na putu ka EU – dokle smo stigli?, 3. oktobar 2011.

Kraj depresije – može li nova Vlada iskoristiti trenutak pojačanog optimizma građana?, panel diskusija, 3. februar 2011.

Monitoring sprovođenja Sporazuma o viznim olakšicama, konferencija za medije, 10. jun 2008

Monitoring sprovođenja Sporazuma o viznim olakšicama, trening volontera, april 2008.

Crna Gora na putu ka EU: napredak i izazovi, panel diskusija, 16. novembra 2007.

Studijska posjeta institucijama Evropske unije, 17 – 21. septembar, 2006.

Treninzi o upravljanju projektima i monitoringu i evaluaciji za službenike Ministarstva evropskih integracija i ekonomskih odnosa sa inostranstvom, april – maj 2005.

Evropske integracije – različiti aspekti i naš put, seminar, 25 – 27. jun 2004